Paylaşın

FaalİyetlerİmİZ

 • Kombi 
 • Merkezi Kazan Sistemleri 
 • Merkezi kas kat sistemleri
 • Doğalgaz Sayacı Sökme ve Takılması
 • Klima
 • Pis su ve temiz su tesisatı
 • Doğalgaz kolon tesisatı
 • Doğalgaz sayaç bağlanması
 • Hermetik şohben
 • Kombi proje
 • Duşa kabin

Bİzden Haberler ?

12.05.2015

Proje İşlerinde
Çalıştırılmak Üzere
Makina Mühendisi Aranıyor...

09.05.2015

Bizim ile Çalışacak
Usta ve Kalfa Aranıyor...


Dİkkat...!


Kalİtelİ Hİzmet
Doğalgaz sayaç bağlanması


Açıktan döşenen iç tesisatlarda gaz sayaçları genellikle merdiven sahanlıklarında daire girişlerine yakın yerleştirilir. Ancak sayaçlar hiçbir şekilde geçişe engel yaratmamalıdır. Sayaçlar, uzaktan okunabilecek ve değiştirilebilecek şekilde ve mekanik darbelere karşı korunmuş bir biçimde monte edilmelidir. Elektrik hatlarından uzak olmalı ve duvara temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Kanal veya şaft içinden geçen doğalgaz hatları halinde sayaçlarda genellikle kapalı hücrelere konur. Sayaç hücreleri kapalı olmalı ve hücrenin alımda ve üstünde en az 5 cm kesitli birer havalandırma deliği bulunmalıdır. Gaz sayaçlarının girişi soldan, çıkışı sağdandır. Bu hususa proje çizimlerinde ve montajda dikkat edilmesi gerekir. Her gaz sayacının Önüne bir kapama vanası konulmalıdır. Eğer kapama vanasının arkasına yalnızca bir gaz sayacı bağlanmış ise bu gaz sayacı ana emniyet vanasıyla aynı yerde bulunuyor ise, sayacın önüne başka bir kapama vanası gerekmez. Kapama vanaları kolay erişebilir şekilde düzenlenmelidir. Tabloda gaz sayaçları debileri ve bağlantı çapları verilmiştir.