Paylaşın

FaalİyetlerİmİZ

 • Kombi 
 • Merkezi Kazan Sistemleri 
 • Merkezi kas kat sistemleri
 • Doğalgaz Sayacı Sökme ve Takılması
 • Klima
 • Pis su ve temiz su tesisatı
 • Doğalgaz kolon tesisatı
 • Doğalgaz sayaç bağlanması
 • Hermetik şohben
 • Kombi proje
 • Duşa kabin

Bİzden Haberler ?

12.05.2015

Proje İşlerinde
Çalıştırılmak Üzere
Makina Mühendisi Aranıyor...

09.05.2015

Bizim ile Çalışacak
Usta ve Kalfa Aranıyor...


Dİkkat...!


Kalİtelİ Hİzmet
Pis su ve temiz su tesisatı


Su, kalorifer, kombi, şofben, hidrofor, yağmur suyu (yağmur iniş tesisatı), atık su (gider tesisatı), su deposu, kısaca tüm tesisat işlerinizde; almış olduğumuz eğitim ve uzun yılların verdiği birikim ile garantili çözümler sunmaktayız. Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen yaşam standardı inşaat sektörünü de yakından etkilemiştir. İnşaat sektörünü oluşturan birimlerde kalfa, usta, teknisyen ve mühendise kadar değişik bilgi ve beceriye sahip bireyler ekip halinde çalışarak inşaat alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri üretmektedir. Her türlü temizliğin su ile yapıldığı gibi her türlü hastalığında su ile geleceği bilinen bir gerçektir. 

O halde suyu her an değişik amaçlar için insanların hizmetine sunan SIHHİ TESİSAT denilen boru ağı sağlıklı yaşam için çok önemlidir. SIHHİ TESİSAT sağlıklı, güvenli ve rahat bir yaşam için gerekli temiz içme ve kullanma suyunun temini değişik amaçlarda kullanılan atık suların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde binadan hızla uzaklaştırılması ile ilgili bilim ve uygulama alanıdır. Bu modül sıhhi tesisat sisteminin alt yapısını oluşturan bina içi ve dışı ATIK SU tesisat sistemlerinde kullanılan PVC boruların döşenmesi, atık su ağızlarının bırakılması, sabitlenmesi ve kaçak testinin yapılması ile ilgili bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Temiz Suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak, tesisat buna göre yapılacaktır. Hava cephelerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konacaktır. 

Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhı tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında şiber vanalar kullanılacaktır. Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir şiber kullanılacaktır. Herbir Sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona kısmi ayar vanası konacaktır.

Temiz su tesisat “TS 828 – Binalarda temiz su tesis kuralları” standatlarına tamamen uygun olacaktır Yapılarda çeşitli su kullanma yerlerindeki atık pis su ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme ve çürütme çukurlarına ileten boru sistemine Bina Pissu Tesisatı denir. Hıfzısıhha kanununun 245. maddesine göre şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pissuyun kanalizasyona bağlanması zorunludur. Çıtalar, balkon avlu gibi yüzeylere düşen yağış sularını toplayıp yağış kanalına, yağış kanalı olmayan yerlerde de uygun bir alan akıtan sistemlerde pissu tesisatının bir kısmını oluşturular. İyi yapılmış pis su tesisatının özellikleri Pis ve kirli suları en çabuk ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde bina dışına taşımalıdır. koku gaz ve böceklerin pissu borulardan binaya geçmesi önlenmelidir. borular hava, gaz ve suyu sızdırmamalıdır. borular dayanıklı olup çabuk kırılmamalı, yapının esnemesinden ve oturmasından zarar görmeyecek şekilde döşenmelidir.